CUỘC THI SÁNG TÁC ẢNH NHANH VIỆT NAM 2016

Hà Nội:

NGÀY SỰ KIỆN: 2016-10-8
GIỜ: Từ 06:30 sáng đến 21:00 tối
Địa điểm: Cung Thể Thao Tổng Hợp Quần Ngựa
Thời Gian Đăng Ký:
2016-09-09 sáng đến 2016-10-06

TP. Hồ Chí Minh

NGÀY SỰ KIỆN: 2016-10-15
GIỜ: từ Từ 06:30 sáng đến 21:00 tối
Địa điểm: Nhà Thi Đấu Quân Khu 7
Thời Gian Đăng Ký:
2016-09-09 sáng đến 2016-10-13

Đà Nẵng:

NGÀY SỰ KIỆN: 2016-10-22
GIỜ: từ Từ 06:30 sáng đến 21:00 tối
Địa điểm: Cung Thể Thao Tiên Sơn
Thời Gian Đăng Ký:
2016-09-09 sáng đến 2016-10-20

Sự Kiện Đã Qua Nổi Bật

ĐỐI TÁC CỦA CHÚNG TÔI TẠI SỰ KIỆN