Giải Đặc Biệt

Tất cả chi phí cho PHOTO CLINIC đến Nhật Bản US $5,000

Máy ảnh EOS 5DmkIII (thân máy)

Máy in PIXMA Pro 100

Giải 1 cho từng chủ đề

 

Máy ảnh EOS 750Dkit 18-55mm

Máy in PIXMA MG 7770

Giải 2 cho từng chủ đề

 

Máy ảnh EOS M3 kit 15-45mm

Máy in PIXMA G2000

Giải 3 cho từng chủ đề

 

Máy ảnh EOS M10 kit 15-45mm

Máy in PIXMA MG 3670